Instalación 8.6 kW con paneles Jinko Solar 270W (Galicia)