Instalación 9.7 kW con paneles Jinko Solar 270W (Galicia)