Instalación 9.5 kW con paneles Jinko Solar 270W (Galicia)