Instalación 13 kW con paneles Jinko Solar 270W (Galicia)